فروشگاه پ نشر

تخفیفات ویژه
مشاهده همه

پکیج درسنامه کامل رزیدنتی

۹,۵۰۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۰۳,۴۰۰ تومان
۵۶۳

پکیج درسنامه طب کودکان نلسون ۲۰۲۲

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵۶۳

پکیج درسنامه ارتوپدی

۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۴۰,۰۰۰ تومان
۵۶۳

پکیج درسنامه رادیولوژی

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵

پکیج درسنامه گوش و حلق و بینی ENT

۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵

پکیج درسنامه فارماکولوژی

۴۲۹,۰۰۰ تومان ۳۴۳,۰۰۰ تومان
۳۴۸

پکیج درسنامه نورولوژی

۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۴

پکیج درسنامه عفونی

۸۰۰,۰۰۰ تومان ۶۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰۲

پکیج درسنامه پاتولوژی

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۶

پکیج درسنامه داخلی

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۳۹۲

درسنامه ی بیوشیمی

۲۰۸,۰۰۰ تومان ۱۸۷,۲۰۰ تومان
۱۹۶

درسنامه ی فیزیولوژی پزشکی

۳۷۴,۰۰۰ تومان ۳۳۶,۰۰۰ تومان
۲۰۱

درسنامه ی زبان تخصصی پزشکی

۳۶۳,۰۰۰ تومان ۳۲۶,۷۰۰ تومان
۱۹۶

درسنامه ی اصول خدمات سلامت و اپیدمیولوژی

۲۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹۸,۹۰۰ تومان
۱۹۶

درسنامه ی بافت شناسی پزشکی

۵۶,۰۰۰ تومان ۵۰,۴۰۰ تومان
۱۵۵

درسنامه ی جنین شناسی پزشکی

۱۱۱,۰۰۰ تومان ۹۹,۹۰۰ تومان
۱۲۵

درسنامه ی آناتومی پزشکی

۳۹۸,۰۰۰ تومان ۳۵۸,۲۰۰ تومان
۱۸۴

درسنامه ی معارف اسلامی

۱۲۲,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۸۰۰ تومان
۱۵۵

درسنامه ی میکروب و ویروس شناسی

۲۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹۸,۹۰۰ تومان
۱۸۶

درسنامه ی انگل شناسی

۱۷۹,۰۰۰ تومان ۱۶۱,۰۰۰ تومان
۱۲۶

مجموعه کتاب های دکتر پ ویژه دوران علوم پایه

۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۸۶

فارماکوتراپی کاربردی

۴۹۹,۰۰۰ تومان
۹۸

پکیج مرور سریع

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰

پکیج مرور سریع دروس ماژور

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان
۱۳۶

پکیج مرور سریع دروس مینور

۱,۹۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴۲

۱۲ کارگاه OTC Therapy کاربردی

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۶۰
جدید ترین محصولات
مشاهده همه

پکیج درسنامه کامل رزیدنتی

۹,۵۰۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۰۳,۴۰۰ تومان
۵۶۳

پکیج درسنامه طب کودکان نلسون ۲۰۲۲

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵۶۳

پکیج درسنامه ارتوپدی

۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۴۰,۰۰۰ تومان
۵۶۳

پکیج درسنامه رادیولوژی

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵

پکیج درسنامه گوش و حلق و بینی ENT

۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰۵

پکیج درسنامه فارماکولوژی

۴۲۹,۰۰۰ تومان ۳۴۳,۰۰۰ تومان
۳۴۸

پکیج درسنامه نورولوژی

۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۴

پکیج درسنامه عفونی

۸۰۰,۰۰۰ تومان ۶۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰۲

پکیج درسنامه پاتولوژی

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۶

پکیج درسنامه داخلی

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۳۹۲
علوم پایه
مشاهده همه

درسنامه ی بیوشیمی

۲۰۸,۰۰۰ تومان ۱۸۷,۲۰۰ تومان

درسنامه ی فیزیولوژی پزشکی

۳۷۴,۰۰۰ تومان ۳۳۶,۰۰۰ تومان

درسنامه ی زبان تخصصی پزشکی

۳۶۳,۰۰۰ تومان ۳۲۶,۷۰۰ تومان

درسنامه ی بافت شناسی پزشکی

۵۶,۰۰۰ تومان ۵۰,۴۰۰ تومان

درسنامه ی جنین شناسی پزشکی

۱۱۱,۰۰۰ تومان ۹۹,۹۰۰ تومان

درسنامه ی آناتومی پزشکی

۳۹۸,۰۰۰ تومان ۳۵۸,۲۰۰ تومان

درسنامه ی معارف اسلامی

۱۲۲,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۸۰۰ تومان

درسنامه ی میکروب و ویروس شناسی

۲۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹۸,۹۰۰ تومان

درسنامه ی انگل شناسی

۱۷۹,۰۰۰ تومان ۱۶۱,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب های دکتر پ ویژه دوران علوم پایه

۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
ویدیو های آموزشی
مشاهده همه

پکیج خوشنویسی با خودکار

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش ویدیویی دروس داخلی (روماتولوژی)

۲۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰۸,۰۰۰ تومان

آموزش ویدیویی دروس داخلی (نفرولوژی)

۲۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ویدیو مرور آخر کودکان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ویدیو مرور آخر ENT

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ویدیو درسنامه نفرولوژی

۳۶,۰۰۰ تومان ۲۵,۲۰۰ تومان
درسنامه های آموزشی
مشاهده همه

درسنامه ی بیوشیمی

۲۰۸,۰۰۰ تومان ۱۸۷,۲۰۰ تومان

درسنامه ی فیزیولوژی پزشکی

۳۷۴,۰۰۰ تومان ۳۳۶,۰۰۰ تومان

درسنامه ی زبان تخصصی پزشکی

۳۶۳,۰۰۰ تومان ۳۲۶,۷۰۰ تومان

درسنامه ی بافت شناسی پزشکی

۵۶,۰۰۰ تومان ۵۰,۴۰۰ تومان

درسنامه ی جنین شناسی پزشکی

۱۱۱,۰۰۰ تومان ۹۹,۹۰۰ تومان

درسنامه ی آناتومی پزشکی

۳۹۸,۰۰۰ تومان ۳۵۸,۲۰۰ تومان

درسنامه ی معارف اسلامی

۱۲۲,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۸۰۰ تومان

درسنامه ی میکروب و ویروس شناسی

۲۲۱,۰۰۰ تومان ۱۹۸,۹۰۰ تومان

درسنامه ی انگل شناسی

۱۷۹,۰۰۰ تومان ۱۶۱,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب های دکتر پ ویژه دوران علوم پایه

۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان

خرید کتاب پزشکی و ویدیوی پزشکی از پ نشر

خرید کتاب پزشکی مناسب، همیشه یکی از دغدغه‌های دانشجویان و جامعه پزشکی بوده‌است. در پ نشر همیشه سعی برآن بوده تا به روزترین و معتبرترین منابع داخلی و خارجی در حوزه پزشکی را به زبانی ساده و روان در قالب کتاب فیزیکی، کتاب الکترونیکی، ویدیو و پادکست را در اختیار جامعه پزشکی کشور قراردهیم. شما در سایت و اپلیکیشن پ نشر می‌توانید به خرید کتاب پزشکی، ویدیوهای آموزشی پزشکی و… بپردازید و از بهترین منابع آموزشی به زبان فارسی در قالب کتاب و ویدیو استفاده کنید. 

question