پرداخت مرحله ای

با خرید حداقل ۳ میلیون تومان از مزایای پرداخت مرحله ای برخوردار شوید. این شیوه پرداخت به جهت رفاه حال دانشجویان و جامعه پزشکی پایه گذاری  شده است.

شرایط عمومی:

شرایط پرداخت مرحله ای ۳تا ۴ میلیون تومان:

شرایط پرداخت مرحله ای ۴تا ۶ میلیون تومان:

شرایط پرداخت مرحله ای ۶ تا ۱۰ میلیون تومان:

لطفا پس از تکمیل فرم تعهدنامه آن را از طریق پست به آدرس شرکت ارسال نمایید.

برای کسب اطلاعت بیشتر و بهره مندی از شرایط پرداخت مرحله ای به شماره واتس اپ ۰۹۱۰۲۲۹۴۰۵۵ پیام دهید.  

question