Test

×

مراحل درخواست وبینار

در ابتدا مییایست فرم زیر را تکمیل نمایید.

پس از تکمیل فرم منتظر باشید تا مشاوران ما حداکثر تا دو روز کاری بعد با شما تماس بگیرند.

پس از تماس مشاوران و هماهنگی موارد مورد نیاز، کارشناسان ما باید در محل برگزاری وبینار مستقر شوند تا تمامی موارد فنی مورد نیاز از قبیل وضعیت نور، سرعت اینترنت، زیرساخت مورد نیاز و… بررسی شود. همچنین مشاوره‌های مورد نیاز به شما داده شود تا بهترین بازدهی را برای شما داشته باشد. 

پس از بررسی مکان برگزاری و نهایی شدن تجهیزات و خدمات مورد نیاز شما، برآورد هزینه صورت می‌گیرد و به شما اعلام میگردد.

پس از ارسال پیش فاکتور برای شما و رضایت شما از کیفیت و هزینه اعلام شده، قراردادی بین ما و شما تنظیم خواهد شد.

در زمان اعلامی شما به همراه تمام موارد بیان شده در قرارداد، وبینار با بهترین کیفیت و بالاترین بازدهی برگزار خواهد شد.

در انتها نیز گزارشی از تعداد افراد شرکت کننده در وبینار به همراه اطلاعات خواسته شده شما برای شما ارسال خواهد شد تا بتوانید برای تحلیل موارد مورد نیاز از آن‌ها استفاده کنید.

×

ثبت درخواست وبینار

در ابتدا مییایست فرم زیر را تکمیل نمایید.

پس از تکمیل فرم منتظر باشید تا مشاوران ما حداکثر تا دو روز کاری بعد با شما تماس بگیرند.

پس از تماس مشاوران و هماهنگی موارد مورد نیاز، کارشناسان ما باید در محل برگزاری وبینار مستقر شوند تا تمامی موارد فنی مورد نیاز از قبیل وضعیت نور، سرعت اینترنت، زیرساخت مورد نیاز و… بررسی شود. همچنین مشاوره‌های مورد نیاز به شما داده شود تا بهترین بازدهی را برای شما داشته باشد. 

پس از بررسی مکان برگزاری و نهایی شدن تجهیزات و خدمات مورد نیاز شما، برآورد هزینه صورت می‌گیرد و به شما اعلام میگردد.

پس از ارسال پیش فاکتور برای شما و رضایت شما از کیفیت و هزینه اعلام شده، قراردادی بین ما و شما تنظیم خواهد شد.

در زمان اعلامی شما به همراه تمام موارد بیان شده در قرارداد، وبینار با بهترین کیفیت و بالاترین بازدهی برگزار خواهد شد.

در انتها نیز گزارشی از تعداد افراد شرکت کننده در وبینار به همراه اطلاعات خواسته شده شما برای شما ارسال خواهد شد تا بتوانید برای تحلیل موارد مورد نیاز از آن‌ها استفاده کنید.

×

مشاوره

در ابتدا مییایست فرم زیر را تکمیل نمایید.

پس از تکمیل فرم منتظر باشید تا مشاوران ما حداکثر تا دو روز کاری بعد با شما تماس بگیرند.

پس از تماس مشاوران و هماهنگی موارد مورد نیاز، کارشناسان ما باید در محل برگزاری وبینار مستقر شوند تا تمامی موارد فنی مورد نیاز از قبیل وضعیت نور، سرعت اینترنت، زیرساخت مورد نیاز و… بررسی شود. همچنین مشاوره‌های مورد نیاز به شما داده شود تا بهترین بازدهی را برای شما داشته باشد. 

پس از بررسی مکان برگزاری و نهایی شدن تجهیزات و خدمات مورد نیاز شما، برآورد هزینه صورت می‌گیرد و به شما اعلام میگردد.

پس از ارسال پیش فاکتور برای شما و رضایت شما از کیفیت و هزینه اعلام شده، قراردادی بین ما و شما تنظیم خواهد شد.

در زمان اعلامی شما به همراه تمام موارد بیان شده در قرارداد، وبینار با بهترین کیفیت و بالاترین بازدهی برگزار خواهد شد.

در انتها نیز گزارشی از تعداد افراد شرکت کننده در وبینار به همراه اطلاعات خواسته شده شما برای شما ارسال خواهد شد تا بتوانید برای تحلیل موارد مورد نیاز از آن‌ها استفاده کنید.

×

خدمات

در ابتدا مییایست فرم زیر را تکمیل نمایید.

پس از تکمیل فرم منتظر باشید تا مشاوران ما حداکثر تا دو روز کاری بعد با شما تماس بگیرند.

پس از تماس مشاوران و هماهنگی موارد مورد نیاز، کارشناسان ما باید در محل برگزاری وبینار مستقر شوند تا تمامی موارد فنی مورد نیاز از قبیل وضعیت نور، سرعت اینترنت، زیرساخت مورد نیاز و… بررسی شود. همچنین مشاوره‌های مورد نیاز به شما داده شود تا بهترین بازدهی را برای شما داشته باشد. 

پس از بررسی مکان برگزاری و نهایی شدن تجهیزات و خدمات مورد نیاز شما، برآورد هزینه صورت می‌گیرد و به شما اعلام میگردد.

پس از ارسال پیش فاکتور برای شما و رضایت شما از کیفیت و هزینه اعلام شده، قراردادی بین ما و شما تنظیم خواهد شد.

در زمان اعلامی شما به همراه تمام موارد بیان شده در قرارداد، وبینار با بهترین کیفیت و بالاترین بازدهی برگزار خواهد شد.

در انتها نیز گزارشی از تعداد افراد شرکت کننده در وبینار به همراه اطلاعات خواسته شده شما برای شما ارسال خواهد شد تا بتوانید برای تحلیل موارد مورد نیاز از آن‌ها استفاده کنید.

question