نفرولوژی

In Stock

نفرولوژی به عنوان یکی از مباحث داخلی مورد توجه بوده است. در این کتاب سعی شده تمام موارد به صورت جزئی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد، به انضمام جداول و تصاویر مفهومی، می‌توانید از مجموعه فیلم‌های نفرولوژیِ هماهنگ با کتاب استفاده کنید.

با خرید نسخه فیزیکی، نسخه الکترونیکی را به صورت رایگان در اپلیکیشن پ نشر مطالعه کنید.

دانلود نمونه

68,000 تومان