بیماری‌های کودکان – جلد دوم

In Stock

کتاب پیش‌رو مطالبی جامع در عین حال خلاصه راجب تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری‌ها و اختلالات در کودکان است.
از خصوصیات این کتاب داشتن جداول و تصاویر گویا برای تمامی مباحث می‌باشدکه در کنار گنجینه‌سوالات آزمون‌های پری‌انترنی و دستیاری سال‌های اخیر منبع بسیار مناسبی برای شرکت در آزمون‌های مختلف است.

با خرید نسخه فیزیکی، نسخه الکترونیکی را به صورت رایگان در اپلیکیشن پ نشر مطالعه کنید.

دانلود نمونه

137,000 تومان