80,000 تومان

In Stock

سوالات طبقه بندی شده به روش QBQ
سوالات منتخب از آزمون دستیاری و پره انترنی ۷۸ تا شهریور ۹۷
پوشش تمامی نکات مطرح شده و مورد توجه طراحان آزمون دستیاری و پره انترنی
کادرهای رنگی و آموزشی برای دوره سریع مطالب در ۸ ساعت
پاسخ بر اساس آخرین رفرانس اعلامی

با خرید نسخه فیزیکی، نسخه الکترونیکی را به صورت رایگان در اپلیکیشن پ نشر مطالعه کنید.

شابک: ۰-۳-۹۵۰۸۹-۶۲۲-۹۷۸

دانلود نمونه

مقایسه

سوالات طبقه بندی شده به روش QBQ
سوالات منتخب از آزمون دستیاری و پره انترنی ۷۸ تا شهریور ۹۷
پوشش تمامی نکات مطرح شده و مورد توجه طراحان آزمون دستیاری و پره انترنی
کادرهای رنگی و آموزشی برای دوره سریع مطالب در ۸ ساعت
پاسخ بر اساس آخرین رفرانس اعلامی

 

محتوای زبانه سفارشی
بازگشت به بالا