تمام اطلاعاتی که در زمان ثبت‌نام، تکمیل پروفایل و استفاده از اپلیکیشن در اختیار ما قرار می‌گیرد، نزد پ‌نشر محفوظ خواهد بود و به‌هیچ‌عنوان در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دیگر قرار نخواهد گرفت و از اطلاعات شخصی، تنها برای اطلاع‌رسانی (نظیر ارسال خبرنامه) و ارائه‌ی خدمات بهتر استفاده می شود.