• این سطح دارای 4 ترم
  • تعداد جلسات هر ترم:14 جلسه
  • سطح:قبل متوسطه
  • هر ترم شامل 27 ساعت میباشد
  • هزینه هر ترم 14 جلسه ای:670،000 تومان
این سطح دارای 4ترم 14 جلسه‌ای می‌باشد.هر روز درسی شامل دو جلسه‌ی 50 دقیقه‌ای و یک استراحت 15 دقیقه‌ای می‌باشد. برای انتخاب هرکدام از ترم‌ها لازم است ابتدا در امتحان تعیین سطح زبان عمومی شرکت کنید. اساتید این دوره:
  • محمد سجادی
  • علیرضا مظفریان
  • نیلدا ملکی

درباره مربی

semiadmin

سلام ایت جهت تست هستش

44 دوره‌ها

دوره عمومی زبان انگلیسی سطح قبل متوسطه

ثبت نام نشده