• سطح پیش از متوسطه
  • تعداد جلسات:15 جلسه
  • طول مدت هرجلسه:110 دقیقه
  • طول مدت هر ترم:28 ساعت
  • تعداد جلسات هر ترم:15 جلسه
  • هزینه هر ترم 15 جلسه ای:1،700،000 تومان
از جمله اهداف دوره‌های سطح پیش از متوسطه زبان آلمانی استفاده از این زبان برای درک مباحث عمومی و روزمره، آشنایی با ساختار زمان گذشته و صحبت در مورد مکان‌ و زمان است. دوره‌های سطح A2 با دومین سطح از سطوح CEFR مطابقت دارند. پس از پایان دوره‌های سطح A2 قادر خواهید بود : جملات و عبارات مورد استفاده‌ی پرتکرار در زمینه‌های مرتبطی چون اطلاعات شخصی و خانوادگی، خرید، مکان، اشتغال و... را درک کنید. در کارهای ساده و روتین که مستلزم تبادل اطلاعات ساده و مستقیم در مورد مسائل معمول و روزمره است با دیگران ارتباط برقرار کنید. به زبان ساده جنبه‌هایی از گذشته خود، محل زندگی و موضوعات مرتبط با این موارد را شرح دهید.
  • آقای کرباسچی

درباره مربی

semiadmin

سلام ایت جهت تست هستش

44 دوره‌ها

دوره عمومی آلمانیA2.1

ثبت نام نشده