• این سطح دارای 4 ترم
  • تعداد جلسات هر ترم:14 جلسه
  • طول مدت هر جلسه:75 دقیقه
  • طول مدت هر ترم:18 ساعت
  • هزینه هر ترم 14 جلسه ای:5،600،000 تومان

برای شرکت در این دوره سطح زبان شما باید در حد Pre-Intermediate (قبل متوسطه) باشد .این دوره شامل 4 ترم میباشد و در هر ترم 4 درس از کتاب تدریس می‌شود. هر ترم شامل 14 جلسه و هر جلسه شامل 75 دقیقه تدریس می باشد .

  • علیرضا مظفریان
  • نیلدا ملکی 

تخصصی کادر درمان

درباره مربی

semiadmin

سلام ایت جهت تست هستش

44 دوره‌ها

دوره خصوصی Nursing1

ثبت نام نشده