• سطح : بعد متوسطه 1
  • تعداد جلسات:18 جلسه
  • مدت هر جلسه:110 دقیقه
  • طول مدت هر ترم:33 ساعت
  • هزینه ترم 18 جلسه ای:1،200،000 تومان
در این دوره درسهای 1،2،3 از کتاب ISTANBUL  تدریس میشود . هر جلسه شامل دو کلاس 50 دقیقه ای و یک استراحت10 دقیقه ای می باشد.
  • حسن اسلامبولچی

درباره مربی

semiadmin

سلام ایت جهت تست هستش

44 دوره‌ها

دوره آموزش زبان ترکی استانبولیB.2.1

ثبت نام نشده