• سطح : مقدماتی 2
  • تعداد جلسات:15 جلسه
  • مدت هر جلسه:110 دقیقه
  • طول مدت هر ترم:28 ساعت
  • هزینه ترم 15 جلسه ای:850،000 تومان
در این دوره درسهای 4،5،6 از کتاب ISTANBUL  تدریس میشود . هر جلسه شامل دو کلاس 50 دقیقه ای و یک استراحت10 دقیقه ای می باشد.
  • حسن اسلامبولچی

درباره مربی

semiadmin

سلام ایت جهت تست هستش

44 دوره‌ها

دوره آموزش زبان ترکی استانبولیA.2.2

ثبت نام نشده