0
02128424895

توضیحات تکمیلی:

قبل از ورود  حتما از سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید.

در صورتی که تصویر متوقف یا سیاه شد صفحه را دوباره بارگزاری کنید.

در نهایت با استفاده از ایمیلی که در هنگام خرید وارد نموده‌اید می‌توانید وارد سالن شوید.

فایل سوالات روز اول را از اینجا و فایل سوالات روز دوم را از اینجا دانلود کنید

پشتیبانی:

۲۸۴۲۴۸۹۵ -۰۲۱ 

۰۹۹۲۲۵۶۳۷۸۳