0
02128424895

توضیحات تکمیلی :

قبل از ورود به سالن  پخش حتما از سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید.

در صورتی که تصویر متوقف شد صفحه را رفرش کنید

در نهایت با استفاده از ایمیلی که در هنگام ثبت نام وارد نموده اید میتوانید وارد سالن شوید.  

با ورود به نمایشگاه از غرفه های شرکت ها بازدید کرده و با کارشناسان آنها تماس تصویری و صوتی برقرارنمایید.

در انتهای بازدید از غرفه ها نیز میتوانید وارد سالن  کنگره شوید